Fotoclubs.org

Fotoclub: Camerea Libra

Plaats: Lubbeek
Provincie: Vlaams-Brabant

We zijn een niet-wedstrijdgerichte fotoclub. Wel proberen we samen naar een betere fotografie te streven door elkaar te helpen waar mogelijk.

Activiteiten
Een jaarlijks fotosalon is het hoogtepunt van elk werkjaar waaraan alle leden in de mate van het mogelijke meewerken. Dit vindt elk jaar plaats tijdens het weekend van Lubbeek kermis.

Jaarlijks worden er enkele foto-uitstappen georganiseerd. Verder bezoeken we fotosalons en fototentoonstellingen. Ook schuimen we af en toe tweedehandsbeurzen af.