Fotoclubs.org

Fotoclub: AFOVERA

Plaats: Assen
Provincie: Drenthe

In het algemeen geldt dat ieder lid volledig de eigen interesse volgt wat betreft stijl van fotograferen en motiefkeuze. Een ieder wordt beslist in z'n waarde gelaten. Als men het wense­lijk vindt kan op een clubavond om een meer gericht oordeel gevraagd worden over de getoonde foto's. Het kan verfrissend en prettig zijn om gemaakte foto's binnen de club te tonen om hierover een iets andere opvatting en/of een opbouwend klank­bord te vin­den, hoe het misschien iets anders danwel beter kan met vaak kleine wijzigingen in de beeldcom­positie. Het tonen en bespreekbaar stellen van eigen werk is een zeer wezen­lijk onderdeel van de meeste clubavon­den. In essentie zijn fotoclubleden alsmaar bezig om hun stijl van fotogra­feren en de uitwerking van foto­motieven te verbe­teren door als het ware "de cirkel steeds ronder te maken" tot er bijna volmaakte foto's ontstaan.

De laatste jaren komt het digitaal fotograferen en/of bewerken met een computer-fotoprogramma middels het samenstellen van beelden tot een creatieve compositie binnen de club steeds meer in gebruik. Maar ook volharden­de zwart/wit doka-werkers, die met vergroter, vloeistof­baden met grote fotoformaten in het daglicht komen, behoren tot de leden.
De fotomotieven van waarmee men zich bezig houdt kunnen uiteenlopen van triviaal / alledaags tot enigs-zins extreem. Maar ook zuivere natuur­foto­grafie is binnen Afovera aan de orde.

Over Fotoclubs.org

    Sportfotograaf Jeroen Kemp
    geeft op Fotoclubs.org een overzicht van alle fotoclubs in Nederland in België. Zo vind je altijd meer fotografie liefhebbers bij jou in de buurt!