Fotoclubs.org

Fotoclub: Fotoclub Bilthoven

Plaats: Bilthoven
Provincie: Utrecht

Fotoclub Bilthoven en Omstreken

De vereniging is opgericht op 5 juni 1980 en viert dit jaar haar 25 jarig jubileum.
De ruim 60 leden tellende club, komt iedere 2e en 4e maandag van de maand bij elkaar gedurende de maanden september tot juni.
Naast de gewone programma onderdelen is er iederjaar een Foto Safari en ook een Expositie.

De Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel:
het bevorderen van de fotografie in de ruimste zin van het woord.
Dat is logisch voor een fotoclub, maar bijna nog belangrijker dan de doelstelling is de stelling:
Sociaal contact door middel van fotografie .

Het Programma

Per kalenderjaar worden ± 19 clubavonden gehouden, met een gevarieerd programma bestaande uit:

• Lezingen van bekende fotografen van buiten de club, waarbij een educatief- en creatief karakter van de avond wordt nagestreefd.
• Eigenwerkavonden , waarbij door de leden zelf vervaardigde foto's en dia's, zowel zwart/wit als in kleur, worden meegebracht en gezamenlijk besproken.
• Drieluiken worden een paar keer per jaar gehouden. Door 3 leden wordt dan een variërend en avondvullend programma verzorgd.
• Werkgroepen bestaande uit leden van de fotoclub vullen een avond, zoals de werkgroepen Stad & Land, Klankdia, Digitaal en Portret.
• Tenslotte is in het programma ruimte open gehouden om bevriende fotoclub's met hun werk op een van onze clubavonden te ontvangen

Over Fotoclubs.org

    Sportfotograaf Jeroen Kemp
    geeft op Fotoclubs.org een overzicht van alle fotoclubs in Nederland in België. Zo vind je altijd meer fotografie liefhebbers bij jou in de buurt!