Fotoclubs.org

Fotoclub: Fotoclub Iris

Plaats: Woerden
Provincie: Zuid-Holland

De doelstelling van fotoclub IRIS is: het in clubverband inhoud geven aan de hobby van amateur-fotograaf via clubavonden en dergelijke.

De fotoclub IRIS is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV).

Het fotoseizoen van de vereniging loopt van september tot en met mei in het volgende jaar.

Gedurende het seizoen zijn er circa 18 clubavonden die in principe op elke eerste en derde maandag van de maand worden gehouden.

Op de avonden wordt(en):

 • foto`s en dia`s van leden getoond, besproken en waar nodig van advies voorzien om tot een beter resultaat te komen;
 • foto`s en dia`s van leden door externe fotografen gejureerd voor de jaarlijkse club fotowedstrijd  (IRIS wisseltrofee);
 • lezingen door gastsprekers gehouden over fotografie of eigen werk van de fotograaf;
 • thema`s door de clubleden besproken om de kennis op verschillende fotografische terreinen te vergroten;
 • ontvangen informatie van onder andere de Fotobond, de afdeling Utrecht `t Gooi en andere fotoclubs van de Fotobond, indien daarvoor aanleiding bestaat, besproken.
 • foto- en diawerk van fotoclubs van de Fotobond getoond en besproken.
Activiteiten van de Fotoclub IRIS
 • Het houden van de eigen jaarlijkse foto- en diawedstrijd voor de IRIS trofee
 • Deelname aan de Afdelingsbijeenkomsten en de foto/diawedstrijden van de Fotobond c.q. de afdeling
 • Het organiseren van foto exposities.
 • Het bezoeken of ontvangen van fotoclubs uit de afdeling en van de bond
 • Het organiseren van fototochten en speciale evenementen.
 • Het in stand houden van een bibliotheek.
 • Het leasen van eigen foto`s aan bedrijven en instellingen.
 • Het begeleiden en stimuleren van werkgroepen (Doka, Landschap, digitale fotografie, portret.)

Over Fotoclubs.org

  Sportfotograaf Jeroen Kemp
  geeft op Fotoclubs.org een overzicht van alle fotoclubs in Nederland in België. Zo vind je altijd meer fotografie liefhebbers bij jou in de buurt!