Fotoclubs.org

Fotoclub: Fotoclub Lichtstad 51

Plaats: Eindhoven
Provincie: Noord-Brabant

In 1951 werd op initiatief van een aantal Philipsmedewerkers onze fotovereniging opgericht onder de naam Philips Fotoclub. In de loop van de jaren werd de band met Philips steeds losser en in 1975 werd besloten de naam te wijzigen in “A.F.V. Lichtstad 51″. Lichtstad 51 is een fotoclub met ca. 60 leden. De leeftijd van de leden loopt nogal uiteen, van 25 tot 85 jaar. De gemiddelde leeftijd ligt zo rond de 45 jaar. Elke dinsdagavond zijn er activiteiten van Lichtstad 51 in wijkcentrum De Rondweg aan de Camphuijsenstraat 1 in Eindhoven. Het clubprogramma bestaat uit circa 40 bijeenkomsten. De bijeenkomsten bestaan uit ca. 20 algemene ledenavonden en daarnaast zijn er avonden voor de werkgroepen.
De algemene clubavonden vinden om de week plaats en zijn voor alle leden toegankelijk. Er worden dan foto's, dia's en digitaal werk besproken of lezingen gehouden. De clubavonden worden in de regel door ongeveer 30 leden bezocht, waarvan een deel regelmatig nieuw werk meebrengt. Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december. Op de tussenliggende dinsdagavonden komen de deelnemers van de werkgroepen bij elkaar. De werkgroepen zijn kleine groepjes van 6 tot 12 leden die zich onder leiding van een mentor met een speciale tak van de fotografie bezighouden. In dit seizoen zijn binnen Lichtstad 51 de werkgroepen Portretfotografie, Vrije Fotografie en de werkgroep Digitale Beeldbewerking actief. Als er voldoende belangstelling bestaat voor een bepaalde fotografische richting, kan daarvoor een werkgroep worden gestart.
De werkgroepen vormen de actieve kern van de vereniging. Voor het zomerreces presenteren ze hun resultaten op een clubavond die door alle leden bezocht kan worden. Fotoclub Lichtstad 51 is een vereniging waarin de actieve fotografie en de beheersing van de hiervoor benodigde technieken, gestimuleerd wordt. Het doel is de leden meer plezier te laten beleven aan hun hobby.
Vrijheid in opvatting en uitwerking staat bij Lichtstad 51 centraal. Iedereen is van harte welkom om op een van de algemene clubavonden kennis te komen maken met onze vereniging.

Over Fotoclubs.org

    Sportfotograaf Jeroen Kemp
    geeft op Fotoclubs.org een overzicht van alle fotoclubs in Nederland in België. Zo vind je altijd meer fotografie liefhebbers bij jou in de buurt!