Fotoclubs.org

Fotoclub: Fotoclub de Maasstad

Plaats: Rotterdam
Provincie: Zuid-Holland

De Fotoclub “De Maasstad” bestaat al meer dan 75 jaar maar is jonger dan ooit. Vijfendertig enthousiaste leden komen elke dinsdag-avond bijeen om elkaars werk te bewonderen en om op een zo breed mogelijke manier hun hobby te bedrijven.

Zij komen bijeen in Kralingseveer maar de leden komen uit alle delen van Rotterdam en omstreken. Inmiddels heeft deze club het jongste leden-bestand in vergelijking met andere clubs in Rotterdam.

Het foto-werk (Zwart-wit of kleuren-foto's en dia's) bestaat uit eigen ideeën of er is een mooie opname gemaakt tijdens de werk-avonden die eens per maand gegeven worden. Er zijn fotografen van het ambachtelijke type, die hebben dus (nog) een donkere kamer. Maar ook hier wordt ingespeeld op de nieuwe technieken, veel foto's worden nu ook digitaal gemaakt.
Die opnamen worden maandelijks besproken om elkaars technieken nog verder te verfijnen. Dat laatste wordt nog eens versterkt door verschillende interne kleine werkgroepen waar leden elkaar helpen op het gebied van doka-werk in zwart-wit en kleur, computerbewerking en printen van digitale foto's, macrofotografie, portret fotografie en niet te vergeten begeleiding van de jongere leden.
Om ook eens de visie van iemand anders te horen worden regelmatig sprekers uitgenodigd om kennis te nemen van hun specialiteiten. Voorts zit Fotoclub “De Maasstad” ook in een samenwerkingsverband met 5 andere Rotterdamse fotoclubs onder de naam SAFORO (Samenwerkende Fotoclubs Rotterdam) waarbinnen nog wat andere evenementen georganiseerd worden.

Alle leden zijn ook lid van de Bond van Nederlands Amateur Fotografen. De BNAF organiseert jaarlijks diverse wedstrijden en daar wordt door de club actief aan deelgenomen. Gedurende haar lange bestaan is vaak met succes deelgenomen aan deze foto-wedstrijden. Los daarvan organiseert eigen opdrachten en de resultaten worden vaak geëxposeerd, met name in de regio.