Fotoclubs.org

Fotoclub: Fotocub De Rarekiek

Plaats: Sommelsdijk
Provincie: Zuid-Holland

Fotoclub De Rarekiek is een actieve fotoclub van ruim 40 leden, die zich vooral bezig houdt met de creatieve kant van de fotografie. De club probeert een platform te scheppen voor fotografen die al een eindje op weg zijn, om hun eigen stijl en eigen gezicht in de fotografie verder te ontdekken en ontwikkelen.

Hiervoor organiseert de club van september tot midden juni ten minste iedere veertien dagen op vrijdag een clubavond, waarop allerlei aspecten van de fotografie aan bod komen. Dit zijn o.a.

  • Bespreking van eigen foto-, digitaal en diawerk
  • Uitnodigen van fotografen, die hun werk laten zien
  • Uitnodigen van fotografen die werk van leden bespreken (t.b.v.) een andere kijk op de beelden)
  • Presentaties van werk door eigen leden
  • Fototochten, (dagdeel, hele dag of meerdaags)
  • Werkavonden
  • Uitwisselingen met andere fotoclubs (bezoek van en aan, of uitwisseling van een collectie en het commentaar daarop)

Het belangrijkste aspect is de bespreking van foto-, en geprojecteerd werk met als doel door discussie, positieve kritiek en tips tot betere foto's te komen, vooral kijkend naar het beeld op de foto en in mindere mate de gebruikte techniek. Een gespreksleider stuurt meestal de discussie.

Voor technische ondersteuning kun je in eerste instantie bij individuele leden terecht. Verder worden er naar behoefte werkavonden georganiseerd waar vragen op technisch gebied aan bod komen en ook de webpagina's voor de leden bieden wat veel gevraagde ondersteuning..

De club is gevestigd in het oudste straatje van Sommelsdijk tegenover het Streekmuseum . De meerderheid der leden is woonachtig op Goeree-Overflakkee, maar ook zo'n 10 leden van buiten Goeree-Overflakkee zijn regelmatig op de clubavonden te vinden. Het aantal vrouwen, dat lid is van de club, ligt ruim boven het landelijk gemiddelde der fotoclubs.