Fotoclubs.org

Fotoclub: Fotogein

Plaats: Nieuwegein
Provincie: Utrecht

Fotogein is een club van enthousiaste amateur fotografen in Nieuwegein. De fotogroep werd opgericht in 1979, door een aantal buurtbewoners van de wijk Batau-Noord in Nieuwegein, als onderdeel van het buurtwerk Batau-Noord. In december 2005 is de club een zelfstandige vereniging geworden, de naam blijft als vanouds "Fotogroep FotoGein". FotoGein is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (B.N.A.F.V.). Hierdoor kan worden deelgenomen aan activiteiten die, op internationaal, nationaal en op afdelingsniveau, door de B.N.A.F.V. worden georganiseerd (dia's, foto's en digitaal).

Elke week wordt er bij Fotogein een programma geboden dat o.a. bestaat uit het uitwisselen/bespreken van eigen werk, het uitnodigen van sprekers en uitwisseling met andere fotoclubs. Een aantal maandagavonden zijn bestemd voor themagroepen of beter gezegd interessegroepen. Tijdens deze avonden wordt in kleiner groepsverband gewerkt aan diverse technieken. De digitale fotografie heeft al sinds jaren haar intrede gedaan bij FotoGein.

Naast het programma worden er gedurende het jaar een aantal fototochten gehouden met een uiteenlopend karakter.

De doelstelling van FotoGein is het bevorderen van de amateur fotografie en door middel van opbouwende kritiek elkaar stimuleren waarbij ook de gezelligheid en vriendschap niet wordt vergeten.

Over Fotoclubs.org

    Sportfotograaf Jeroen Kemp
    geeft op Fotoclubs.org een overzicht van alle fotoclubs in Nederland in België. Zo vind je altijd meer fotografie liefhebbers bij jou in de buurt!