Fotoclubs.org

Fotoclub: Fauna Flora Fotoclub

Plaats: Schoten
Provincie: Antwerpen

In december 1987 werd door enkele natuurliefhebbers de Fauna Flora Fotoclub opgericht. Het voornaamste doel van de vereniging is de schoonheid van de natuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek en zo bewust mee te werken aan duurzaam natuurbehoud. Dit gebeurt door het opbouwen van een natuureducatieve jaarlijkse foto- en diatentoonstelling met representatief werk van alle leden. Sinds een paar jaar wordt ook buiten Schoten tentoongesteld.